Webinar PROM’s, PREM’s en wearables

Het verzamelen en evalueren van PROM’s en PREM’s bij mensen met kanker heeft de oncologie al veel gebracht. Tegelijk belast je patiënten met vragenlijsten en het dragen van wearables. Hoe vind je de balans?

Tijdens het live webinar ‘PROM’s, PREM’s en wearables’ zullen onderzoekers en zorgprofessionals ons meenemen in de meerwaarde en ontwikkelingen van het gebruik van patiëntgegenereerde data voor verbetering van de oncologische zorg.

In de plenaire sessies worden deelnemers bijgepraat over ontwikkelingen in methoden van dataverzameling en hoe we de patiënt daar het beste bij betrekken, aanpak van landelijke cohortstudies, nieuwe inzichten in mechanismen, en speciale doelgroepen. In de breakout sessies kunnen deelnemers in groepen met de sprekers en elkaar in gesprek over het betreffende onderwerp.

Kortom, een interessant webinar dat u wordt aangeboden door PROFILES (samenwerkingsverband IKNL en Tilburg University) en het Antoni van Leeuwenhoek.

Prof. dr. Lonneke van de Poll, voorzitter

* Dit webinar is door het Kwaliteitsregister V&V/Register Zorgprofessionals en Verpleegkundig Specialisten Register geaccrediteerd voor 4 punten en door de Nederlandse Internisten Vereniging voor 3 punten.

Programma

Tijd Onderwerpen Onderzoeker/Clinicus
14.00 Welkom Lonneke van de Poll (IKNL/NKI/TiU)
14.05 – 14.25 Hoe de PROFIEL-studie en Doneer Je Ervaring bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg Lonneke van de Poll/Roel Masselink (NFK)
14.25 – 14.45 PROM’s implementeren in het zorgproces: mogelijkheden en onmogelijkheden Nicole Horevoorts (IKNL)/Tineke Nagtegaal-de Wit (UMC Utrecht)
14.45 – 15.05 Richtlijnen voor bewegen bij kanker en welke kansen biedt technologie Anne May (UMC Utrecht)/Martijn Stuiver (NKI)
15.05 – 15.30 Breakout sessies (uit de drie mogelijkheden kunt u er een kiezen)

  • Hoe registers en patiëntenpanels bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg (Lezing 1)
  • PROM’s implementeren in het zorgproces: mogelijkheden en onmogelijkheden (Lezing 2)
  • Uitdagingen bij implementatie en beweegstimulering in de praktijk (Lezing 3)
15.30 – 15.40 Pauze
15.40 – 15.45 Uitslag polls breakout sessies
15.45 – 16.05 Integratie van zorg en onderzoek: PROM’s in cohorten Geraldine Vink (UMC Utrecht/IKNL)/Hans de Wilt (Radboudumc)
16.05 – 16.25 Meer inzicht in vermoeidheid, de rol van biologische mechanismen en mogelijke interventies Dounya Schoormans (TiU) /Matty Weijenberg (Maastricht University)
16.25 – 16.45 Het nut van online monitoring bijwerkingen vanuit huis Corina van den Hurk (IKNL)/Josca Heier (Bernhoven)
16.45 – 17.10 Breakout rooms (uit de drie mogelijkheden kunt u er een kiezen)

  • PROM’s uitvraag vanuit (onderzoeks)cohorten of vanuit het ziekenhuis? (Lezing 5)
  • Meer inzicht in vermoeidheid, de rol van biologische mechanismen en mogelijke interventies. (Lezing 6)
  • Bijwerkingen monitoring: implementatie, kansen en barrières (Lezing 7)
17.10 – 17.20 Pauze
17.20 – 17.25 Uitslag polls breakout sessies
17.25 – 17.55 Speciale doelgroepen
Jongeren en kanker: waarom een aparte doelgroep in kankerzorg en -onderzoek? Olga Husson (NKI)
Patiëntgerapporteerde uitkomsten door mensen met gevorderde kanker Natasja Raijmakers (IKNL)
17.55 – 18.00 Afsluiting

Aanmelden

Om u voor dit webinar aan te melden dient u gebruik te maken van IE11 of hoger of een alternatieve browser zoals bijvoorbeeld Chrome. Vul uw gegevens in voor het aanmelden voor dit webinar via deze link: Aanmelden.

Voor vragen over het webinar kunt u mailen met info@uitgeverij-jaap.nl.

Deelname kosteloos