Pijn & Palliatieve Zorg

Dit deelnetwerk bestaan uit verpleegkundig specialisten oncologie die allen werkzaam zijn binnen het specialisme Palliatieve zorg.