Opleiding Verpleegkundig Specialist Oncologie (Masteropleiding Advanced Nursing Practice) in regio Voorhout

Marente vindt het belangrijk dat voor specifieke kwetsbare groepen (denk aan dementie, wondzorg, neurologie, oncologie, palliatief terminale zorg, hartfalen) goede kwaliteit van zorg beschikbaar blijft. Het doel is immers dat deze groepen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen met goede zorg die voldoet aan de bijbehorende richtlijnen of standaarden.

De zorgverlening van Marente Thuiszorg gaat uit van het stepped-care model, dat wil zeggen: lichte zorg waar dat kan en intensieve of specialistische zorg waar dat nodig is. Dit betekent dat in de Thuiszorg naast generalisten, verpleegkundigen met specialisaties werkzaam zijn. In de ziekenhuizen wordt nog te vaak zorg geleverd die, onder de juiste omstandigheden, thuis geboden kan worden of in een locatie “dicht-bij-huis”. De bedoeling is dat we met gespecialiseerde teams met verschillende deskundigheden en specialisaties de totale zorg samen met de wijkteams organiseren. Voor de wondzorg is dit inmiddels al geregeld. Om deze integrale behandeling en zorg te kunnen bieden leiden Marente en LUMC samen verpleegkundige specialisten op. Als verpleegkundig specialist ben je de verbindende beroepsbeoefenaar in deze transitie van medisch-specialistische zorg naar de eerstelijnszorg. De kern van jouw werk is dat jij zorgt voor een soepel lopend traject voor de client en voor kwaliteit van de voorgeschreven behandeling, waarbij het gaat om zowel medische als verpleegkundige interventies. Jij neemt in afstemming met de medisch specialist en/of de huisarts de regie, en voert een groot deel van de behandeling zelf uit Je bezoekt de cliënten in de thuissituatie of op een plek dicht bij huis.. Ook ben je de kartrekker van dit op te zetten gespecialiseerde team. Daarnaast heb je een actieve rol in wetenschappelijke onderzoeksprojecten die gericht zijn op verbetering van de oncologische zorg en lever je een bijdrage aan specifieke kennis en kunde voor de wijkteams op dit gebied.

Waar ga je werken?

Ervaring met oncologische zorg is een must. In de periode voorafgaand aan de opleiding start je met werken in het LUMC en je leert daar gedurende een jaar zoveel mogelijk over het specialisme oncologie en de bijhorende behandelingen. Mocht je voldoende ervaring hebben in de oncologie maar nog niet voldoende bekend zijn met de thuiszorg, dan start je in de thuiszorg van Marente waarbij het vak van wijkverpleegkundige de meeste nadruk krijgt.

Hoe gaat jouw opleiding eruit zien?

Vanaf september 2022 start je vervolgens met de 2-jarige opleiding MANP aan de Hogeschool Leiden. In het eerste jaar heb je een opleidingsplek in het LUMC. De medisch specialist en de verpleegkundig specialist vanuit het LUMC zijn jouw opleiders. In de loop van je opleiding maak je de verbinding met de Thuiszorg en ga je handen en voeten geven aan het gespecialiseerde team.

Wat vragen wij?

Wat bieden wij?

 

In verband met de vakantieperiode vinden de eerste gesprekken eind augustus plaats. In de gesprekken zal zowel Marente als het LUMC vertegenwoordigd zijn.

Meer informatie