Palliatieve Zorg

Het doel van de werkgroep Palliatieve Zorg is het uitvoeren en borgen van activiteiten ten aanzien van het thema palliatieve zorg binnen het netwerk VSO.

Hierbij richt de werkgroep zich op de pijlers:

De werkgroep richt zich op palliatieve zorg in de gehele breedte van het expertisegebied. Palliatieve zorg heeft als centraal uitgangspunt de zorg voor patiënten en hun naasten met een levensbedreigende ziekte en/of kwetsbaarheid (en richt zich daarmee dus ook op patiënten met een niet-oncologische aandoening); zij richt zich op de fysieke, psychische, sociale en existentiële dimensie van de palliatieve patiënt.