Media en Communicatie

 

 

Het doel van de commissie bestaat uit het onderhouden van de app, website en Linked In.