Wetenschap

Het doel van de commissie Wetenschap is het ondersteunen van VSen en VioSen binnen de oncologie/hematologie/palliatieve zorg bij de invulling van de competentie ‘academicus en onderzoeker’. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan het vergroten van de inhoudelijke kennis ten aanzien van het verrichten van onderzoek. Dit willen we doen door het uitwisselen van kennis en ervaring op diverse platforms, zoals deze website, het VSO congres door middel van workshops, VS. en de Leergang ‘Praktijkgericht Onderzoek’.

 

Dit platform is opgedeeld in verschillende onderwerpen:

Presentaties

Hier vind je de producten van onze commissieleden.

Vraagbaak

Wil jij als verpleegkundig specialist binnen de oncologie/ hematologie of palliatieve zorg een onderzoeksproject gaan starten en heb je behoefte aan advies of loop je tegen problemen aan? Of wil je meer weten over het maken van een CAT of Journal Club?

Neem dan contact op met een van onze verpleegkundige experts. Zij kunnen je wegwijs maken in het doen of starten van wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek en/of meer info geven over CAT, Journal Club en over ieder ander onderwerp dat betrekking heeft tot de competentie van onderzoeker. Je kunt contact opnemen met de deelnemers van de werkgroep vermeld onder ‘vraagbaak’.

Databank

Op deze website in de ‘databank is het wetenschappelijke werk van verpleegkundig specialisten op het gebied van de oncologie, hematologie en palliatieve zorg te lezen.

Ben jij de afgelopen 5 jaar afgestudeert als VS? We willen met de titels van de afstudeeronderzoeken een inspiratiebron zijn voor de huidige VioS-en. Ook kan je op deze manier meer bekendheid geven aan je onderwerp, zodat niet herhaalt wordt wat al is gedaan, juist aansluiting gevonden wordt bij jouw onderzoek, of een vervolgonderzoek gestart kan worden.

Graag geven wij hier een zo volledig mogelijk overzicht van de masterthesis en wetenschappelijke artikelen (gepubliceerd in een internationaal peer-reviewed journal), mogelijk leidend tot een succesvol verdedigd proefschrift.

Wij nodigen u van harte uit om ons te helpen dit overzicht zo volledig mogelijk te houden door het opsturen van je titel of abstract van je masterthesis, wetenschappelijk artikelen en proefschriften naar het e-mailadres: netwerkvsoncologie@venvn.nl