Netwerk VSO

Het netwerk verpleegkundig Specialisten Oncologie is opgericht op 27 juni 2013. Het bestaat uit een groep verpleegkundig specialisten, werkzaam binnen de oncologie, hematologie en palliatieve zorg, van verschillende organisaties en geografische gebieden, die zich die op basis van hun opleidingsachtergrond zich met elkaar verbinden om hun inhoudelijke kennis te vergroten en hun positie als professional te verstevigen.

Het doel van het netwerk VS is het uitwisselen van kennis en ervaringen door VS Oncologie-Hematologie en VS Palliatieve Zorg waarbij patiƫntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek centraal staan.

 

De activiteiten van het netwerk VSO zijn erop gericht om de verpleegkundig specialisten een gezicht te geven binnen het oncologische landschap, verbinding te zoeken en kennis te delen.

Het netwerk richt zich op een drietal pijlers:

1. positionering en profilering
2. kwaliteit
3. samenwerking

In het visie document wordt de uitwerking hiervan beschreven.

Het visiedocument