Visie

Het netwerk VSO is een onmisbare schakel in de ontwikkeling van de beste oncologische zorg, nu en in de toekomst. De inspanningen van het netwerk leiden tot continue professionalisering van de verpleegkundig specialist oncologie en tot innovatie en verbetering van de oncologische zorg volgens de meest actuele inzichten en wetenschappelijke kennis. Het netwerk geeft een gezicht en stem aan verpleegkundig specialisten met expertisegebied oncologie, hematologie en palliatieve zorg. Het is een zelfbewuste en constructieve samenwerkingspartner voor alle relevante disciplines en organisaties in het oncologische landschap. Door haar activiteiten draagt het netwerk bij aan de ontwikkeling van de verpleegkunde in Nederland.

Visiedocument netwerk VSO 2024