Netwerkbestuur

Het netwerkbestuur van het Netwerk VSO behartigt de belangen van de verpleegkundig specialisten oncologie binnen Nederland en richt zich op drie pijlers:

Er wordt nauw samengewerkt met de afdelingen V&VN Oncologie en V&VN Verpleegkundig Specialist.


Lisette Jansen

 • Verpleegkundig Specialist AGZ, AVL


Sandra de Bruijn

 • Redactie VS.
 • Verpleegkundig Specialist AGZ, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft


Daphne van Doorn

 • Werkgroep Media en Communicatie
 • Social Media
 • Verpleegkundig Specialist AGZ, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam


Harold Fliervoet

 • Coõrdinatie basisscholing NVvO
 • Voorzitter PCA prijs
 • Jury lid PCA prijs
 • Verpleegkundig Specialist AGZ, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen


Joska Heessels

 • Secretaris netwerkbestuur
 • Jurylid PCA prijs
 • Coördinator landelijke richtlijnen
 • Verpleegkundig Specialist AGZ, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven


Mieke Kuilder

 • Coōrdinator landelijke richtlijnen
 • Contactpersoon palliatieve zorg
 • Verpleegkundig Specialist AGZ, Scheper Ziekenhuis Emmen / Treant Zorggroep


Annelies Manenschijn

 • Penningmeester
 • Contactpersoon NFK
 • Verpleegkundig Specialist AGZ, Isala, Zwolle


Sylvia Verhage

 • Voorzitter netwerk VSO
 • Werkgroep Media en Communicatie, Sympossiumcommissie,
 • Redactie VS., Coördinator masterclasses
 • Verpleegkundig Specialist AGZ, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch