Gynaecologie-oncologie

Deze vakgroep bestaan uit verpleegkundig specialisten oncologie die allen werkzaam zijn binnen het specialisme Gynaecologie.