Neuro-oncologie

Deze vakgroep bestaan uit verpleegkundig specialisten oncologie die allen werkzaam zijn binnen het specialisme Neurologie.