VSO Info

Toon filters

Filters

Filters uitzetten

Deelnetwerken


Werkgroepen


Type

Hoe beïnvloedt overheidsbeleid de inzet van VS en PA?

Hoe beïnvloedt overheidsbeleid de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten? Dit artikel bevat een onderzoeksprotocol om inzicht te krijgen in onder andere hoe en voor wie overheidsbeleid van invloed is op de omvang van de inzet van PA en VS.

De zorg wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen: oplopende zorgkosten, een toenemende zorgvraag en (regionale) arbeidsmarkttekorten. Internationaal worden physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) gezien als beroepen die de druk op het gezondheidszorgsysteem kunnen verlichten, doordat zij taken overnemen van geneeskundig specialisten. Dit is een belangrijke reden waarom diverse overheden beleid voeren op de inzet van PA’s en VS’en binnen hun land.

Nederlandse overheidsmaatregelen

In Nederland implementeerde de overheid een breed pakket aan maatregelen, waaronder:

  • subsidiëring van opleidingsplaatsen;
  • opname van de beroepen in Wet BIG;
  • bekostiging van kennis-/consultatieplatforms en (evaluatie)onderzoek;
  • toekenning van bevoegdheden voor bepaalde voorbehouden handelingen
  • het creëren van declaratie- en registratiemogelijkheden.

Onderzoeksprotocol

Wat echter ontbreekt is inzicht in ‘hoe’, ‘voor wie’, ‘binnen welke context’ en ‘op wat voor manier’ overheidsbeleid van invloed is op de omvang van de inzet van PA en VS.

Dit artikel bevat een onderzoeksprotocol waarin we beschrijven hoe we meer inzicht willen verkrijgen in deze zaken. De uitkomsten van het onderzoek bieden handvatten voor overheden, beroeps- en sectororganisaties en andere stakeholders in de zorg om effectiever te sturen op de arbeidsmarkt en de beroepenmix in de zorg. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. ​

Contactpersoon: Ellen Dankers-de Mari, ellen.dankers-demari@radboudumc.nl

Download het document

Informatiebrief voor nieuwe leden

Download het document

Kernwaarden voor passende zorg V&VN VS

De deelnemers van de Leergang Strategie & Positionering van V&VN VS hebben zich verdiept in het vraagstuk van ‘passende zorg’. In een beleidsstuk geven zij hun visie op de rol van de verpleegkundig specialist als regievoerend zorgprofessional.

 

Download het document

Podcast met Joyce van Leeuwen & Mandy van Rosmalen

In de Podcast spreekt Sylvia Verhage, Verpleegkundig Specialist JBZ met Joyce van Leeuwen & Mandy van Rosmalen uit het Erasmus MC

Podcast met Sandra de Bruijn

In deze Podcast spreekt Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist JBZ met Sandra de Bruijn, zij is werkzaam in de GE-oncologie in het Reinier de Graaf ziekenhuis en bestuurslid netwerk VSO