Visie van het Netwerk VSO

Visie van het Netwerk VSO

Het netwerk VSO verbindt en inspireert verpleegkundig specialisten om de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker en hun naasten continu te verbeteren. Het netwerk VSO is een onmisbare schakel in de ontwikkeling van de beste oncologische zorg, nu en in de toekomst.

visiedocument-netwerk-vso-definitief-15-10-2019

Download het document