VS oncologie mag systeem therapieën voorschrijven!

In het SONCOS normerings rapport 2020:

De verpleegkundig specialist in het expertisegebied oncologie, mits bekwaam, is in staat om oncologische systeemtherapieën voor te schrijven, binnen de begrenzing aangegeven door wet- en regelgeving alsmede de in deze SONCOS-normering daartoe opgestelde kwaliteitseisen.

Deze kwaliteitseisen betreffen: 1. de opleiding voor verpleegkundig specialist binnen expertisegebied oncologie 2. de herregistratie binnen het expertisegebied oncologie 3. het voorschrijven van oncologische systeem therapieën.

SONCOS normeringsrapport, versie 9 (2021)

In samenwerking met de NVMO, NVZA, V&VN VS en het Netwerk VS Oncologie (V&VN Oncologie) is de “Notitie kwalitatief en geborgd voorschrijven van oncologische systeemtherapieen door verpleegkundig specialisten”  tot stand gekomen.

Download het document